המפגשים של ספא לנשמה

פיתוח אינטליגנציה רוחנית – האומנות של שאילת השאלות

סיפוק? הצלחה? משמעות? אושר?
בעבר הלא רחוק סברו שהאינטליגנציה השכלית הIQ, היא המדד להצלחה. מאוחר יותר הוכתרה האינטליגנציה הרגשית הEQ כמובילה הראשית להצלחה ואז הצטרפה הCQ – יכולת ההסתגלות שלנו לשינויים מתמידים כמחוללת הצלחה. כל אלה מובילים אותנו לSQ – האינטליגנציה הרוחנית שמשלבת את כל היכולות שלנו לנהל חיים בעלי משמעות וערך, מלאי סיפוק ואושר- חיים מוצלחים. בעוד האינטליגנציה הרגשית עוסקת בהווה – ביכולת לנתח מצבים מאתגרים ולמצוא להם פתרונות בזמן אמת, האינטליגנציה הרוחנית מכוונת לעתיד, לצעד הבא שלי בהתפתחות, במודעות שלי לחוזקותיי , וביכולת שלי לתעל אותן למימוש הייעוד שלי.

במפגש נחשף לעקרונות הפסיכולוגיה החיובית

נלמד כלים לשיפור האינטליגנציה הרוחנית ונתנסה בהם.

נתייחס אל נקודת האלוהים במוח

נתאמן באמנות שאילת השאלות הנכונות

נכיר את הקול הפנימי שלנו ונתחבר אליו