קלפים

השימוש בקלפים מאפשר חיבור לעולם הפנימי והחיצוני דרך אסוציאציות,סיפורים, דימויים ומטאפורות. הקלפים מספקים פתרון יצירתי לקונפליקטים ומאפשרים להתחבר למשאבים גלויים וסמויים המסייעים לנו להגיע לתובנות בקשר לעצמנו- ולעוצמתנו.

הקלפים הקדומים ביותר והנודעים ביותר הם קלפי הטארוט, אשר הינם ,למעשה, מערכת של חידות ,אשר תוך כדי תהליך פענוחם אנחנו מפענחים את עצמנו. חידות אלו הוצפנו בקלפים שהתחזו לקלפי ניבוי והתגלו במסרים של מודעות, המועברים אלינו מהעבר הרחוק של האנושות. סמלי הטארוט נועדו לקשר אותנו עם הכוחות הסמויים שבתוכנו . רצף הקלפים מתאר את מסעה של הנפש ( הגיבור או הגיבורה) לקראת מימוש עצמי.

על פי העיקרון הפסיכולוגי כל תשובה הניתנת על סמך הסתכלות בקלפי הטארוט היא השלכה של עולמנו הלא מודע אל הקלף, שבאמצעותו אנחנו משוחחים עם עצמנו הפנימי ביותר. קארל יונג מדבר על העיקרון הסינכרוני שעל פיו אין מקריות ולפיכך , קלף שנבחר על ידינו לא הגיע במקרה, הוא נועד לנו ברגע זה. כלומר, נקודת ההנחה שלנו היא שהקלף שהגיע לידינו, הוא הנכון לנו ברגע המסויםהזה. עיקרון הסינכרוניות מבטא את האמון שלנו בעולם , שמעניק לנו מתבונתו האינסופית , ובכך מרעיף עלינו תחושת אחווה, שייכות ואחדות עם היקום, מעבר לזמן ולמרחב. אמון זה מתקרב לאמונה רוחנית –דתית ונותן מזור לנפש. כל פנייה לקלפים היא אמונה ב”אהיה אשר אהיה”.

ככל שהאדם פתוח יותר אל הלא מודע ואל עולם הדמיון והאינטואיציה וככל שהוא מעריך את עולם הסמלים המסרים והתובנות שהוא יקבל מהטארוט יהיו עשירים יותר. השיחה הסמויה והבלתי מודעת בין השואל והטארוט הינה , למעשה, שיחה בין השואל לבין עצמו העמוק, שתמונות קלפי הטארוט מאפשרות. הידע העולה מהתמונה הוא כמו תמונות חלום. גם חלום מתאר מצב הבלתי מודע עדיין לחולם וכמו הטארוט, גם חלום נתון לפרשנות אישית.

אין קלף חשוב ממשנהו. כל קלף נכון לרגע המסוים שלו. לכן התשובה לקלף מסוים, למרות הסמלים הכלל אנושיים הטמונים בו, תהיה שונה מאדם לאדם ומקריאה לקריאה. התשובה האמיתית נמצאת בתוכנו והקלף מאפשר לתשובה לעלות מהרובד הלא מודע אל הרובד המודע.

השואל הוא האחראי לשמוע או לבחור שלא לשמוע את התשובה .הוא זה שיקשיב וירכוש תובנותחדשות או שידחה את התכנים העולים ויתנגד להם.הפנייה אל הקלף היא בצורה של שאלה. השאלה משקפת את החיפוש. פענוח השאלה , החידה, התעלומה, הנסתר, הלא ידוע-מתאפשר בשל כוח המשיכה המאתגר של הלא נודע והבלתי ידוע בנפש וביקוםובשל הצורך של התודעה לפענח את החידה כדי להגשים עצמה. זהו תהליך החיפוש. כל תשובה היא פתח לשאלה חדשה.השאלה הפתוחה היא עמדה של סקרנות, חקרנות והליכה אל הבלתי נודע.כאשר אנו שואלים וחוקרים את הסיבה ,התכלית והטעם של החוויות הנקרות בדרכינו, הקשות והטובות כאחת- אנו מכירים במשמעות של חיינו, ומקבלים את הכוח לשאת את הקשיים הנקרים בדרכינו ולראותאותם כמורי דרך,בכך שכל קושי הופך לאתגר וכל חוויה קשה להתנסות.

כיצד מנסחים שאלה? ובכן, רצוי לא להפנות אל הקלף שאלות של כן ולא , או שאלות לגבי מה צופן לנו העתיד אלא מהי העמדה הנכונה להתייחס לנושא , למוטיב, לדילמה או לתחום מסוים בחיי השואל. השאלה חשובה, מאחר והיא מחייבת את השואל להתמקד ולהתרכז בדילמה אחת, לזהות אותה ולהיות בעמדה פנימית של רצון לפתח מודעות ואחריות כלפיה.

השאלה והתשובה מתייחסות להיבט מסוים בחיי השואל ומתאימות לכאן ועכשיו. המענה העולה מהקלף תמיד נמצא בהתאמה למצב התודעה, הוא מגיב לתודעה הקיימת ומשלים את החסר לה בזמן מסוים. הקלף אינו תשובה אולטימטיבית כי אם הצעה למודעות חדשה. מודעות זו יכולה להתרחש כבר ברגע ההתבוננות בקלף ,אבל לעיתים משמעותה תתקבל בליבנו רק בשלב מאחר יותר אפילו ימים ושבועות מאוחר יותר – כפי שקורה בפתרון חלומות.

השימוש בקלפים מאפשר דיאלוג פנימי הקלפים יוצרים מפגש עם הלא מודע ומביאים לידי ביטוי אנרגיות חדשות. הקלפים מאפשרים להגיע אל משהו שמעבר למילים, לפתוח כיוון חדש ולחבר לרבדים עמוקים על ידי הפשלת הצעיף המסתיר סודות.

כל קלף שמשכנו מייצג חלק שונה שקיים בנו. הבנת הקלפים תאפשר לנו להבין את החלקיםהשונים הקיימים בנו ולהבין מי אנחנו, ממה אנו מורכבים ומהם תהליכי ההתפתחות והביטויבחיים.הקלפים עוזרים לנולא רק להבין את עצמנו, כי אם להבין את החיים: את הסודות שלהם, את הדרך בה תהליכים מתפתחים ואת תהליכי המימוש שלהם בחיינו.

החיים הם אוסף של שיעורים ובכל שלב של התפתחות נפגוש שיעורים שאנו צריכים ללמוד.